1. Polska 58 lotów
2. Włochy 11 lotów
3. Wielka Brytania 8 lotów
4. Niemcy 7 lotów
5. Węgry 5 lotów
6. Belgia 4 loty
7. Hiszpania 4 loty
8. Bułgaria 2 loty
9. Francja 2 loty
10. Grecja 2 loty
11. Holandia 2 loty
12. Portugalia 2 loty
13. Szwecja 2 loty
14. Tunezja 2 loty
15. Ukraina 2 loty
16. Austria 1 lot