1. Polska 40 lotów
2. Włochy 8 lotów
3. Niemcy 7 lotów
4. Wielka Brytania 3 loty
5. Belgia 2 loty
6. Bułgaria 2 loty
7. Francja 2 loty
8. Grecja 2 loty
9. Szwecja 2 loty
10. Tunezja 2 loty
11. Ukraina 2 loty
12. Węgry 2 loty
13. Austria 1 lot
14. Hiszpania 1 lot