1. Polska 36 lotów
2. Włochy 7 lotów
3. Niemcy 6 lotów
4. Belgia 2 loty
5. Bułgaria 2 loty
6. Francja 2 loty
7. Grecja 2 loty
8. Szwecja 2 loty
9. Tunezja 2 loty
10. Ukraina 2 loty
11. Wielka Brytania 2 loty
12. Węgry 2 loty
13. Austria 1 lot